Privacy

Badmintonvereniging BC Hoeven legt privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens vast en verwerkt deze. De gegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van het uitvoeren van activiteiten binnen en door de vereniging. Deze gegevens worden nimmer verstrekt aan derden. 

Als lid van de vereniging bent u tevens lid van de landelijke badmintonbond "Badminton Nederland". Ten behoeve van dit lidmaatschap worden NAW-gegevens verstrekt aan Badminton Nederland. De bond gebruikt uw gegevens indien u deelneemt aan de bondscompetitie en om u informatie over de activiteiten van de bond toe te sturen.

In het kader van de uitvoering van activiteiten van de vereniging kunnen persoonsgegevens , of tijdens een evenement gemaakt foto's, worden gepubliceerd op de website van de vereniging, lokale en/of regionale nieuwsbladen en social-media.